Computer Speedup

कॉम्प्युटरचा स्पीड वाढण्यासाठी कॉम्पुटर क्लीनअप कसा करावा ?


आपला संगणक स्लो झाला कि सगळ्यांनाच डोक्याला ताप होतो.मग पर्याय एकाच असतो कि कॉम्पुटर क्लीन करणे.तशा कॉम्पुटरवर क्लीन करण्याच्या बऱ्याच पद्धती आहेत.

त्यातील काही सोप्या व खात्रीशीरपणे कॉम्पुटर क्लीन अप करणाऱ्या दोन पद्धती खाली देत आहे.या प्रोसेस केल्यावर कॉम्पुटर नक्कीच फास्टर झालेला आपल्याला जाणवेल.

१]डिस्क क्लीन अप करणे.

आपला कॉम्प्युटर बरंच काळ वापरला तसेच नवीन नवीन अप्लिकेशन इन्स्टॉल केले व री सायकल बिन मधील डाटा व टेम्पररी फाईल्स वेळचे वेळीस डिलीट केल्या नाहीत तर संगणकात बिनकामाच्या फाईल्सची संख्या वाढून कॉम्प्युटर स्लो होऊ शकतो.

असे होऊ नये म्हणून काही प्रथोमाचार पद्धती मधील एक म्हणजे ठराविक वेळानी कॉम्प्युटर मधील सर्व ड्राइव्हचे डिस्क क्लीन अप करणे.

१]प्रथम माय कॉम्प्युटर ओपन करणे.

2]यातील एक ड्राइव्ह डिस्क क्लीनअप साठी निवडावा.

3]त्यावर राईट क्लिक करून प्रोपर्टीवर क्लिक करणे.

4]त्यानंतर ओ एस प्रोपर्टीमधील डिस्क क्लीनअप या बटणावर क्लिक करावे.

5]त्यानंतर थोडा वेळ प्रोसेसिंग चालू राहील त्याद्वारे कॉम्प्युटर मधील नको असलेल्या फाईल शोधल्या जातात.

6]अशा फाईल डिस्क क्लीनअप मध्ये दाखवल्या जातील तेथील सर्व चेक बॉक्स वर क्लिक करणे.

7]नंतर ओके या बटणावर किल्क करणे.

याद्वारे नको असलेल्या सर्व फाईल्स डिलीट केल्या जातील.तसेच री सायकल बिन मधील सुद्धा सर्व फाईल्स डिलीट केल्या जातील.

याच प्रमाणे सर्व सर्व ड्राइव्हचे डिस्क क्लीन अप करणे.यामुळे आपल्या संगणकाच्या स्पीड मध्ये थोडी तरी वाढ नक्कीच होईल.

हीच प्रोसेस ठराविक कालावधीने करणे त्यामुळे कॉम्पुटर क्लीन राहण्यास मदत होईल.

२]डिस्क डी-फ्रँगमेंट करणे:

हि सुविधा विंडोज XP,व्हिस्टा तसेच विंडोज ७साठी हि आहे.

जर आपली सिस्टीम विंडोज असेल तर जवळपास  महिन्याने आपली हार्ड डिस्क डी-फ्रँगमेंट करावी.

फ्रँगमेंट याचा अर्थ असा कि जेंव्हा आपण फाईल तयार करतो किंवा पेस्ट करतो तेंव्हा त्या फाईल या डाटा रुपाने हार्डडिस्क च्या मेमरी लोकेशन वर लोड होतात.ओळीने हा डाटा डिस्कमध्ये लोड केला जातो.

जेंव्हा आपण फाईल कट डिलीट करतो तेंव्हा हा या फाईलची जागा रिकामी तयार होते.व जर नवीन पुढची फाईल जर त्या जागेत बसत नसेल तर ती फाईल डिस्क ची पुढची जागा वापरते व अशा रीतीने डिस्क मध्ये बऱ्याच छोट्या छोट्या जागा मोकळ्या राहतात यामुळे ऑपरेटिंग सिस्टिमला हवा तो डाटा लवकर मिळत नाही तसेच डिस्क मधील हि जागा तशीच मोकळी राहते.

डी-फ्रँगमेंट प्रोसेस नंतर सर्व हार्डडिस्क मधील फाईलची परत व्यवस्थितपणे अरेंजमेंट होते व डिस्क मधील न वापरली जाणारी रिकामी जागा नाहीशी होऊन वापरता जेण्याजोगी जागा वाढते.

यासाठी पुढीलप्रमाणे प्रोसेस करावी.

1]माय कॉम्पुटर ओपन करावे.

2]डिस्क ड्राइव्हवर राईट किल्क करावे.

3]प्रोपर्टी ऑप्शन निवडावा.

4]टूल या पर्यायावर जावे.

5]डी-फ्रँगमेंट नाऊवर क्लिक करावे.

६]डिस्क डी-फ्रँगमेंट विंडो मध्ये ड्राइव्ह सिलेक्ट करा.

७]डी-फ्रँगमेंट ऑप्शन्स वर क्लिक करून डी-फ्रँगमेंट सुरु करावे.

अशा तऱ्हेने सर्व डिस्क ड्राइव्ह डी-फ्रँगमेंट करणे.

अशा सोप्या पद्धतीने आपण आपल्या कॉम्पुटरवर स्पीड वाढवण्यासाठी प्रथमोपचार नक्कीच करू शकता व याने कम्पुटरला कोणतेच नुकसान होण्याचा धोका नाही व यानंतर आपल्या संगणकाचा स्पीड नक्कीच वाढेल.

या सध्या व सोप्या पद्धतीने आपण आपला संगणक टकटकीत ठेवू शकता.मग वाट कसली बघताय सुरु करा कॉम्पुटर क्लीन अप आणि रुपांतर करा आपल्या मंद कॉम्पुटरचे  जास्त फास्ट आणि जास्त स्पेस असणारया कॉम्पुटर मध्ये…

आपणस काही शंका किंवा प्राब्लेम आल्यास नक्की कळवा..मी आहेच मदतीला.. 🙂

Advertisements